شرکت بتن آماده شایگان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin

شرکت بتن آماده شایگان واقع در شهر نوشهر استان مازندران، یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده بتن در سطح شمال کشور است. دفتر این کارخانه به مساحت ۲۰۰ مترمربع توسط مبلمان اداری مرانتی تجهیز گردید. طراحی داخلی با کانسپت حداکثر بهره وری از فضا و بادرنظرگرفتن مبلمان متناسب با نحوه فعالیت شرکت با محصولات و مبلمان اداری مرانتی تجهیز و اجرا شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست مشاوره می توانید با شماره ۴۱۱۷۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. 

نیـاز بـه راهنمایـی
داریـد؟

سـفارش‌دهنـده:

شرکت بتن آماده شایگان

مساحت پروژه:

200

سـال اجـرای پروژه:

1400