دریافت محتوا

محتوای فنی و تصویری محصولات مبلمان مرانتی را به صورت دسته‌بندی شده و یا کلی دریافت (Download) نمایید.

کاتالوگ کلیه‌ی محصولات مرانتــی

کاتالوگ محصولات E-Line مرانتــی ۲۰۲۱

تصاویر و مشخصات فنی تمامی محصولات

مناسب مشاهده به صورت دیجیتال و ارسال

پسوند PDF، با حجم ۷ مگابایت

کاتالوگ کلیه‌ی محصولات مرانتــی

کاتالوگ محصولات C-Line مرانتــی ۲۰۲۴

تصاویر و مشخصات فنی تمامی محصولات

مناسب مشاهده به صورت دیجیتال و ارسال

پسوند PDF، با حجم ۶ مگابایت

کاتالوگ‌های دسته‌بندی شده‌

میــزهای مدیریـت

شامل هفت محصول

پارتیشن EM300

میــزهای اداری

شامل هشت محصول

میــزهای اداری

میــزهای جلسات

شامل چهار محصول

میــزهای جلسات

میــزهای پذیــرش

شامل سه محصول

میــزهای پذیــرش

میــزهای کار گروهی

شامل شش محصول

میــزهای کار گروهی

کردنـزا و فایلینگ

در انواع ابعاد و کاربری

کردنـزا و فایلینگ

پارتیـشن‌هـا

دوجداره، تک‌جداره و فریم‌لس

پارتیـشن‌هـا