مرکز خرید روشا

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin

مرکز خرید روشا از سال ۱۳۹۴ با هدف معرفی برندها، محصولات باکیفیت ایرانی و خارجی و گردآوری کلکسیونی ویژه از برندهای معتبر جهان،در خیابان نیاوران تقاطع عمار و فرمانیه مشغول به فعالیت می باشد.
سفارش طراحی، تولید پارتیشن و مبلمان اداری این مجموعه درمرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی اجرا شده است.
طراحی داخلی با درنظرگرفتن مبلمان متناسب با نحوه فعالیت شرکت با محصولات و مبلمان اداری مرانتی تجهیز و اجرا شده است.

نیـاز بـه راهنمایـی
داریـد؟

سـفارش‌دهنـده:

مرکز خرید روشا

مساحت پروژه:

40

سـال اجـرای پروژه:

1399