نوین بار

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin

سفارش طراحی و تولید مبلمان اداری مجموعه نوین بار درآذر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی اجرا شده است.
طراحی داخلی این مجموعه با تفکیک و تجهیز فضاهای اداری موجود با پارتیشن های اختصاصی فریم لس مرانتی و محصولات اداری مرانتی در ۳طبقه در مجموع فضایی به وسعت ۳۴۰ متر مربع اجرا شده است.

نیـاز بـه راهنمایـی
داریـد؟

سـفارش‌دهنـده:

نوین بار

مساحت پروژه:

340

سـال اجـرای پروژه:

1399