گروه ساختمانی آرادسازان

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin

شرکت ساختمانی آراد سازان با هدف فعالیت در صنعت ساختمان و شهرک سازی و خلق بناهای برتر و ماندگار، با استفاده از آخرین و مدرن‌ترین فناوریها، تجهیزات، روش ها و بهره گیری از سامانه‌های نوین مدیریتی و فنی در حوزه‌های مختلف طراحی، اجرا و نظارت و متدهای روز مشغول به فعالیت می باشد.ماید.
سفارش طراحی، تولید و مبلمان اداری این مجموعه درآبان ماه ۱۳۹۹ خورشیدی اجرا شده است.
طراحی داخلی با کانسپت حداکثر بهره وری از فضا و بادرنظرگرفتن مبلمان متناسب با نحوه فعالیت شرکت با محصولات و مبلمان اداری مرانتی تجهیز و اجرا شده است.

نیـاز بـه راهنمایـی
داریـد؟

سـفارش‌دهنـده:

گروه ساختمانی آرادسازان

مساحت پروژه:

270

سـال اجـرای پروژه:

1399